Avvikelser

Under fliken avvikelser i Feelgoods webbportal kan du göra en anmälan om du upplever att något avvikit från dina förväntningar på dom som leverantör, eller från vad som står i avtalet.

Har du istället frågor eller eventuella tekniska problem med webbportalen ska du inte anmäla dem som avvikelser, utan kontakta tekniksupport@feelgood.se

Kontaktperson: Tom Norrgård