Coronavirus - vad gäller för medarbetare?

Här får du som är medarbetare information om det nya coronaviruset, vad som gäller i kommunen, svar på frågor och länkar till information från andra myndigheter. Har du frågor som inte besvaras här eller i information via länkar? Kontakta i första hand din chef. Sidan uppdaterades den 27 mars.

Samlad information om Coronaviruset

Här har vi samlat länkar och mer information: Har du frågor om Coronaviruset?

Undvik att bli smittad och att smitta andra

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Hosta och nys i armvecket
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Hälsa inte genom att skaka hand

 

Stanna hemma om du är sjuk

Du ska alltid vara hemma om du är sjuk för att undvika att smitta andra. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid ett snabbt insjuknande med luftvägssymtom och/eller hög feber kan man misstänka covid-19. Läs mer om det under rubriken Symtom på covid-19.

Nya tillfälliga regler om sjukskrivning

För att underlätta ekonomiskt har regeringen, Försäkringskassan och kommunen beslutat om ändrade regler. Läs om de tillfälliga reglerna här.

Använd gärna den nya on-line-tjänsten för sjuk- och friskanmälan som du hittar här: Sjuk och Frisk

 

Symtom på covid-19

Symtom för det nya coronaviruset är luftvägsbesvär, hosta och feber. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

Känner du dig osäker kan du använda dig av detta självtest som Region Västerbotten har tagit fram.

Region Västerbottens råd

Region Västerbottens Vårdhygien har tagit fram råd och rutiner. Det gäller bland annat kriterier för när man ska stanna hemma och när man kan gå tillbaka till jobbet om man misstänker att man har covid-19. Kriterierna gäller personal inom vård och omsorg, men kan vara vägledande även för annan personal. Här följer ett utdrag från Vårdhygiens vägledning:

Kriterier för att stanna hemma och kontakta din närmaste chef

Snabbt insjuknande med luftvägssymtom och feber, eller ett av dessa symtom. Stanna hemma i minst 7 dagar. Dagen för första symtom räknas som dag 1.

 

Kriterier för återgång i arbete efter sjukdom

Om du misstänker att du har covid-19 kan du gå tillbaka i arbete:

 • dag 8 efter insjuknandet om du de två senaste dagarna varit feberfri. Du som har feber fortsätter stanna hemma och söker vid behov vård.

eller

 • om hosta är det enda kvarstående symtomet på dag 8 efter insjuknandet. Långvarig kvarstående hosta är normalt efter virusorsakade luftvägsinfektioner.

 

Om du har haft nära kontakt med en person med verifierad eller starkt misstänkt covid-19

Du kan arbeta som vanligt men ska:

 • stanna hemma om infektionssymptom debuterar inom 14 dagar efter exponeringen.
 • snarast kontakta din närmaste chef för beslut om vidare åtgärder.

Vårdhygiens rutiner för personal
 

Arbeta hemifrån

Arbete från hemmet kan ske om det är möjligt utifrån verksamhetens arbete och om det är lämpligt. Arbete hemifrån får bara ske efter individuell prövning och beslut av närmaste chef. Vid arbete hemifrån ska medarbetaren vara tillgänglig på telefon och/eller e-post. Närmaste chef kan omprioritera arbete och/eller kalla in medarbetare till arbetsplatsen om detta bedöms nödvändigt.

Vid arbete från hemmet ansvarar arbetsgivaren fortsatt för arbetsmiljön. Chefen ansvarar för att meddela arbetstagaren om hens ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö i hemmet.

Riskbedömning inför möten, sammankomster och evenemang

Ställ in möten som inte är nödvändiga och ersätt dem med digitala möten om det är möjligt. Beslutet togs av kommunens krisledningsgrupp den 18 mars. Det gäller alla möten oavsett om det är med interna eller externa parter, från och med den 19 mars till och med den 2 april.

Är mötet nödvändigt att genomföra? Gör en riskbedömning i förväg för att kunna minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten har gjort en hjälp för att bedöma risker med sammankomster och evenemang. Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg

Planerar du att resa?

Utlandsresor

UD har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns utomlands.
UD:s (Utrikesdepartementets) reserekommendationer.

Resor inom Sverige

Tänk över om resan är nödvändig. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. Folkhälsomyndighetens rekommendation

Återvänder du från ett smittdrabbat område?

 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Om du upplever symtom på smitta ska du sjukskriva dig och hålla dig hemma under sjukdomsförloppet.
 • Kontakta din chef innan du återkommer till arbetsplatsen.