Corona - vad gäller för medarbetare?

Här får du som är medarbetare information om det nya coronaviruset, vad som gäller i kommunen, svar på frågor och länkar till information från andra myndigheter. Har du frågor som inte besvaras här eller i information via länkar? Kontakta i första hand din chef. Sidan uppdaterades den 24 februari 2021.

Samlad information om Coronaviruset

Här har vi samlat länkar och mer information: Har du frågor om Coronaviruset?

Stanna hemma om du är sjuk

Du ska alltid vara hemma om du är sjuk för att undvika att smitta andra.

Hur länge bör jag stanna hemma? Läs råd på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Symtom vid covid-19

Beskrivning av sjukdomen covid-19, symtom och information om när du ska söka vård finns på 1177 Vårdguidens sida om Coronavirus, covid-19

Känner du dig osäker kan du använda dig av detta självtest som Region Västerbotten har tagit fram.

Ingen person har någon skyldighet att meddela sin arbetsgivare att de har covid-19. Kommunen får inte heller kommentera enskilda fall.

Karantän 

Om du bor med någon som har bekräftad covid-19, ska du stanna hemma. Det gäller alla oavsett ålder. Grundregeln är att du ska stanna hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum. Om någon fler i hushållet får bekräftad covid-19 börjar sjudagarsperioden om igen.

Du kommer att bli kontaktad av en smittspårare från Region Västerbotten. Det är läkaren som beslutar om förhållningsreglerna. Egenprovtagning

Om du jobbar inom Vindelns kommun och vill göra självtest för att få veta om du har covid-19, läs om egenprovtagning här.

Nya tillfälliga regler om sjukskrivning

För att underlätta ekonomiskt har regeringen, Försäkringskassan och kommunen beslutat om ändrade regler. Läs om de tillfälliga reglerna här.

Riskgrupper

Den främsta riskgruppen är personer i hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar. Om du har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner, även om du är yngre än 70 år, bör du rådgöra med behandlande läkare kring behandling och vad du kan göra för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19. Läs Folkhälsomyndighetens råd till riskgrupper här 

Råd om din kollega på jobbet blivit sjuk i covid-19

Notera att detta gäller arbetsplatser förutom vård och omsorg! Råden kommer från Region Västerbotten.

Identifiera vilka som har varit nära personen de senaste 48 timmarna. (Nära innebär inom två meter i mer än 15 minuter i inomhusmiljö eller vid upprepade tillfällen eller längre stunder i närheten av personen.)

Har du varit nära personen, minimera dina kontakter de närmaste sju dagarna och provta dig om du får symtom eller får en uppmaning från smittspårare.

För personal inom vård och omsorg

Region Västerbotten: Vårdhygiens rutiner för personal

Film med föreläsning om hur du kan arbeta säkert inom vården för att hindra smittspridning:

Covid-19 kommunal vård och omsorg

Alla som kan ska arbeta hemifrån

Alla som kan, ska arbeta hemifrån om det är möjligt och lämpligt utifrån verksamhetens arbete och individens förutsättningar.  Närmaste chef ska göra en individuell prövning och besluta om det är möjligt och lämpligt. Viktigt vid arbete hemifrån

Stöd för kommunikation om smitta av covid-19

Då smitta kommer in på exempelvis äldreboenden eller skolor blir efterfrågan på information från både allmänhet och media ofta stor. Det här dokumentet är tänkt som ett stöd för chefer och medarbetare som kan ställas inför den situationen. Även om vår utgångspunkt är att informera om så mycket som möjligt finns det vissa förbehåll när det gäller vad man kan och bör kommunicera. Stöd för kommunikation om smitta av covid-19 (pdf)

Riskbedömning inför möten, sammankomster och evenemang

Ställ in möten som inte är nödvändiga och ersätt dem med digitala möten om det är möjligt. Beslutet togs av kommunens krisledningsgrupp den 18 mars. Det gäller alla möten oavsett om det är med interna eller externa parter, från och med den 19 mars tills vidare.

Är mötet nödvändigt att genomföra? Gör en riskbedömning i förväg för att kunna minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten har gjort en hjälp för att bedöma risker med sammankomster och evenemang. Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg