Corona - vad gäller för chefer?

Här får du som är ledare information om det nya coronaviruset, vad som gäller i kommunen, svar på frågor och länkar till information från andra myndigheter. Har du frågor som inte besvaras här eller i information via länkar? Kontakta i första hand HR-avdelningen. Sidan uppdaterades den 3 september.

Samlad information om coronaviruset

Här har vi samlat länkar och mer information: Har du frågor om coronaviruset?

Viktigt för dig som chef

 

Egenprovtagning

Om dina medarbetare jobbar inom vård, omsorg eller annan samhällsviktig verksamhet, kan de kontakta dig för att få göra ett självtest. Medarbetaren får reda på om hen har en pågående infektion av covid-19. Medarbetaren behöver få en kod av dig innan testet görs.  Du hittar koderna för samhällsviktig verksamhet här

Även medarbetare inom annan verksamhet kan göra självtest.

Läs mer om egenprovtagning här

Stöd för kommunikation om smitta av Covid-19

Då smitta kommer in på exempelvis äldreboenden eller skolor blir efterfrågan på information från både allmänhet och media ofta stor. Det här dokumentet är tänkt som ett stöd för chefer och medarbetare som kan ställas inför den situationen. Även om vår utgångspunkt är att informera om så mycket som möjligt finns det vissa förbehåll när det gäller vad man kan och bör kommunicera. Stöd för kommunikation om smitta av Covid-19 (pdf)

Krisstöd

På sidan Riktlinjer och handlingsplan vid krisstöd finns kontaktuppgifter till det krisstöd vi kan ha behov av via företagshälsovården, men det finns också en länk till de riktlinjer och den handlingsplan som beskriver vad en kris kan vara och hur vi ska hantera olika typer av kriser i organisationen.

I riktlinjerna finns ett antal punkter i den andra halvan av dokumentet som du som chef kan ha nytta av om någon oförutsedd allvarlig händelse inträffar i din verksamhet. Följ länken och orientera dig om hur du kan göra  och vilket stöd som finns att tillgå. 

Alla som kan bör arbeta hemifrån

Alla som kan, bör arbeta hemifrån om det är möjligt och lämpligt utifrån verksamhetens arbete. Arbete hemifrån får bara ske efter individuell prövning och beslut av närmaste chef. Viktigt vid arbete hemifrån

Riskbedömning inför möten, sammankomster och evenemang

Ställ in möten som inte är nödvändiga och ersätt dem med digitala möten om det är möjligt. Beslutet togs av kommunens krisledningsgrupp den 18 mars. Det gäller alla möten oavsett om det är med interna eller externa parter, från och med den 19 mars tills vidare.

Är mötet nödvändigt att genomföra? Gör en riskbedömning i förväg för att kunna minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten har gjort en hjälp för att bedöma risker med sammankomster och evenemang.

Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg

 

Riskanalys för din verksamhet kopplat till Coronavirus och sjukdomen covid-19

Varje verksamhet ska överväga att göra en riskanalys för att kartlägga vilka risker de ser i sina verksamheter kopplat till covid-19. Mall för det finns i KIA.

Analysen är en förebyggande åtgärd för att kunna förutspå problem och risker vid en förvärrad smittspridning i samhället. Riskanalysen syftar också till att kunna vidta åtgärder på lång och kort sikt för att minska smittspridningen och kunna bedriva en kvalitativ verksamhet.