Stöd till näringslivet i coronakrisen

Här finns information om några av de stöd från kommun, organisationer, region och stat som finns till för att stötta dig som är företagare i Vindelns kommun. Sidan uppdaterades den 10 november.

Samlad information om coronaviruset

Här har vi samlat länkar och mer information: Har du frågor om coronaviruset?

Skärpta allmänna råd gäller för Västerbottens län

Här hittar du de skärpta råden som gäller från och med den 11 november.

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten:

Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

MSB - råd, tips och goda exempel för verksamhetsutövare

En pandemi ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Här finns goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.  MSB - checklista, råd och tips för att minska smittspridningen

Vindelns kommuns insatser för näringslivet

Vindelns kommuns företagslots finns tillhands på telefon 070-233 26 21, under kontorstid för frågor och lotsning kring Vindelns kommuns insatser för företag. Tveka inte att höra av dig om du har frågor, synpunkter eller önskemål.

Vindelns kommun följer även företagarorganisationerna Svenskt Näringsliv och Företagarna för att se hur kommunen på bästa sätt kan stötta och finnas till för näringslivet. 

Anpassningsprojektet

Vindelns kommunstyrelse har avsatt 700 000 kr, ur det riktade statsbidraget för näringslivsutveckling, till ett samverkansprojekt som riktar sig till små företag som behöver vidta åtgärder för att säkra sin verksamhets överlevnad i spåren av coronapandemin.

Anpassningsprojektet – en insats för småföretag i Vindelns kommun

Ekonomifrågor

För att lindra coronapandemins ekonomiska effekter för Vindelns näringsliv har Vindelns kommun beslutat att det är möjligt att förlänga betalningstiden till kommunen för fakturor tillstånd och tillsyn. Kontakta ekonomiavdelningen och ha fakturanummer till hands.

Vill du som företagare skynda på en utbetalning till ditt företag från Vindelns kommun går det också att ordna, även här hör du av dig till ekonomiavdelningen.

Tillsyn och tillstånd

Vindelns kommun har beslutat att skjuta fram debiteringen av de årliga tillsynsavgifterna för livsmedel, miljötillsyn, tobak och alkohol till i september 2020.

Om du som företagare behöver tid eller förlängning, pausa eller avbryta tillstånds- eller tillsynsärenden är du välkommen att höra av dig så hittar vi tillsammans lösningar som fungerar för båda parter.

Företagsakut för företagare i Umeåregionen

Företagsakuten erbjuder löpande digital rådgivning till företag för att minska de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset. Företag kan exempelvis få hjälp med hur de praktiskt går tillväga för att ansöka om de stödåtgärder som finns, eller hur de tar fram handlingsplaner för likviditet, kostnader, intäkter och personal. Företaget behöver inte vara medlem i Företagarna för att få rådgivning.

Läs mer om företagsakuten på Umeå kommuns webbplats

Region Västerbotten avsätter miljoner för coronadrabbade företag

Region Västerbotten erbjuder olika ekonomiska stöd för att hjälpa företag i länet som nu drabbas av coronapandemins följder.

Mer information och ansökningsanvisningar finns på Region Västerbottens hemsida

Verksamt.se

verksamt.se finns samlad information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Folkhälsomyndighetens råd med anledning av Covid-19

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om covid-19  


 

 

Kontaktperson: Angelica Johansson