Stöd till näringslivet i coronakrisen

Här finns information om några av de stöd från kommun, organisationer, region och stat som finns till för att stötta dig som är företagare i Vindelns kommun.

Vindelns kommuns insatser för näringslivet

Vindelns kommuns företagslots finns tillhands på telefon 070-233 26 21, under kontorstid för frågor och lotsning kring Vindelns kommuns insatser för företag. Tveka inte att höra av dig om du har frågor, synpunkter eller önskemål.

Vindelns kommun följer även företagarorganisationerna Svenskt Näringsliv och Företagarna för att se hur kommunen på bästa sätt kan stötta och finnas till för näringslivet. 

Anpassningsprojektet

Vindelns kommunstyrelse har avsatt 700 000 kr, ur det riktade statsbidraget för näringslivsutveckling, till ett samverkansprojekt som riktar sig till små företag som behöver vidta åtgärder för att säkra sin verksamhets överlevnad i spåren av coronapandemin.

Anpassningsprojektet – en insats för småföretag i Vindelns kommun

Ekonomifrågor

För att lindra coronapandemins ekonomiska effekter för Vindelns näringsliv har Vindelns kommun beslutat att det är möjligt att förlänga betalningstiden till kommunen för fakturor tillstånd och tillsyn. Kontakta ekonomiavdelningen och ha fakturanummer till hands.

Vill du som företagare skynda på en utbetalning till ditt företag från Vindelns kommun går det också att ordna, även här hör du av dig till ekonomiavdelningen.

Tillsyn och tillstånd

Vindelns kommun har beslutat att skjuta fram debiteringen av de årliga tillsynsavgifterna för livsmedel, miljötillsyn, tobak och alkohol till i september 2020.

Om du som företagare behöver tid eller förlängning, pausa eller avbryta tillstånds- eller tillsynsärenden är du välkommen att höra av dig så hittar vi tillsammans lösningar som fungerar för båda parter.

Företagsakut för företagare i Umeåregionen

Företagsakuten erbjuder löpande digital rådgivning till företag för att minska de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset. Företag kan exempelvis få hjälp med hur de praktiskt går tillväga för att ansöka om de stödåtgärder som finns, eller hur de tar fram handlingsplaner för likviditet, kostnader, intäkter och personal. Företaget behöver inte vara medlem i Företagarna för att få rådgivning.

Läs mer om företagsakuten på Umeå kommuns webbplats

Region Västerbotten avsätter 25 miljoner för coronadrabbade småföretag

Region Västerbotten har beslutat att avsätta 25 miljoner kronor av statliga regionala tillväxtmedel för att hjälpa små företag i länet som nu drabbas av coronapandemins följder.

Stödet riktar sig till företag i Västerbottens län som har 1-9 anställda, för att lindra de ekonomiska effekterna av de åtgärder man nu behöver vidta för att säkra sin verksamhets framtid på lång sikt.

Stödet om maximalt 150 000 kr per företag kan sökas fram till den 30 september 2020. De kostnader som medel kan beviljas för är lönekostnader och exempelvis konsultkostnader för att styra om och anpassa befintlig verksamhet, kompetens- och utbildningsinsatser för att bredda verksamheten eller särskilda marknadsföringsinsatser, till exempel mot en ny målgrupp.

Mer information och ansökningsanvisningar kommer snart att finnas tillgängliga på Region Västerbottens hemsida

Verksamt.se

verksamt.se finns samlad information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Folkhälsomyndighetens råd med anledning av Covid-19

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar 

 

Kontaktperson: Angelica Johansson