Släckt gatubelysning i Vindelns tätort

Kommunstyrelsen beslutade den 28 april att som en besparingsåtgärd delvis släcka gatubelysningen i Vindelns tätort.

  • Var tredje gatlampa hålls släckt året runt
  • Gatubelysningen släcks på natten under perioden den 1 maj till den 15 augusti

 

Kommunstyrelsen ligger drygt en miljon kronor över sin budgetram som tilldelats av kommunfullmäktige för verksamhetsåret 2020.

Kommunstyrelsen har därför uppdragit till förvaltningen att utreda ett antal möjliga åtgärder för en budget i balans 2020. Översynen av antalet belysningsanläggningar är ett av de möjliga åtgärdsförslag som utretts.

Besparingen gäller gatubelysningen i Vindelns tätort. I resten av kommunen betalas en schablonavgift för gatubelysningen. Det innebär att det inte skulle ge någon besparing att släcka där.

 

Kontaktperson: Tobias Rosencrantz