Lämna synpunkter på fördjupad översiktsplan för Vindelns tätort

Planförslaget är utställt under perioden 29 juni till och med 24 augusti 2020. Under den tiden kan du lämna synpunkter på planen.

En fördjupad översiktsplan beskriver hur kommunen vill att marken ska användas i en geografiskt avgränsad del av kommunen. Planen är inte juridiskt bindande.

Planen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den fördjupade översiktsplanen kommer när den är antagen att ersätta den kommunövergripande översiktsplanen för Vindelns centralort.

Planförslaget är utställt under perioden 29 juni till och med 24 augusti 2020. Under den tiden kan du lämna synpunkter på planen.

Synpunkter på planen skickar du via e-post till
Vindelns.kommun@vindeln.se
eller via brev till
Vindelns kommun, 922 81 Vindeln

Ange diarienummer 2016:20 och dina kontaktuppgifter

Handlingarna finns här

  • Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11
  • Biblioteket, Vindeln , Storvägen 40
  • Här nedanför, uppdelade i PDF-dokument per kapitel. Låg och hög upplösning.

 

Lågupplösta för att se på skärmen:

Hela den fördjupade översiktsplanen, lågupplöst

Kap 1 Inledning

Kap 2 Vision, utmaningar, mål

Kap 3 Utvecklingsstrategi

Kap 4 Användning

Kap 5 Hänsyn

Kap 6 Konsekvenser

Kulturmiljöunderlag

Högupplösta för utskrift:

Kap 1 Inledning

Kap 2 Vision, utmaningar, mål

Kap 3 Utvecklingsstrategi

Kap 4 Användning

Kap 5 Hänsyn

Kap 6 Konsekvenser

Kulturmiljöunderlag