Besök på särskilt boende under coronapandemin

Vi avråder starkt från besök tills vaccinerna skyddar fullt ut. Om du ändå vill göra ett besök, ska boendets rutiner följas. Korttidsavdelningen är stängd för besökare.

Korttidsavdelning stängd för besök

Bakgrunden är att de boende vistas på avdelningen kort tid. Vi ser att det finns risker med att tillåta besök i verksamheten och väljer därför att vänta tills smittspridningen har minskat i Västerbotten. Undantag kan göras i särskilda fall, rådgör med ansvarig chef.

Är ditt besök nödvändigt?

Det råder inte längre besöksförbud på våra särskilda boenden. Men riskerna med besök är inte över och vi manar till försiktighet och visad hänsyn om du ska träffa dina nära och kära på våra boenden. Vi har påbörjat vaccineringen av de boende och personal, men vaccinet skyddar inte fullt ut än.

Vi kommer att kunna ta emot besök av dig om du är fullt frisk, helt symtomfri och inte har träffat någon du vet har covid-19 minst 10 dagar före besöket.

Boka tid för ditt besök

Vi har inte möjlighet att ta emot oanmälda besök och har fortfarande ett ansvar för att inte för många besökare ska komma samtidigt. Därför behöver du boka tid. Ring till avdelningen.

Besöket sker i besöksrum

Personalen anvisar plats för besöket. Det är för att vi ska ha möjlighet att städa före och efter alla besök på ett sätt som minskar risken för smittspridning.

Tvätta händerna

Tvätta händerna före och efter besöket och använd handsprit. Följ direktiven för god handhygien, det gäller dig, oss och dina kära – vi vill alla hålla oss friska och trygga.

Håll säkra avstånd

Kom ihåg att hålla avstånd på två meter till alla på boendet under hela besöket.

Använd munskydd

Ta med ett eget munskydd och använd det under hela besöket.

Hälsofrågor

Inför varje besök kommer du att få svara på och skriva under ett hälsoformulär. Vi sparar ditt formulär hos oss i verksamheten.

Syftet är att skydda boendet från smitta genom att upprätthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att minska risken för smittspridning inne på boendet är det viktigt att du besvarar frågorna ärligt.

  • Har du träffat någon som du vet har covid-19 de senaste 10 dagarna?
  • Har du hosta?  
  • Har du feber?  
  • Har du nytillkommen snuva?
  • Har du halsont? 
  • Har du huvudvärk?  
  • Har du muskelvärk?  
  • Har du bortfall av smak- och/eller luktsinne?  
  • Har du magbesvär?  

Om du svarat ja på någon av frågorna avråder vi från att du besöker boendet.

 

Kontaktperson: Charlotta Lindqvist Barsk