Skärpta allmänna råd och nya bestämmelser om sammankomster

Råden förlängs till att gälla till och med den 13 december. Grunden är att vi ska träffa så få som möjligt. Därför är det förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Allvarligt läge - skärpta råd för dig som bor eller vistas i Västerbotten

Skärpta råd i Västerbotten, olika språk.

Spridningen av covid-19 ökar i länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs att vi ändrar beteende. De skärpta allmänna råden gäller från och med den 10 november till och med den 13 december. De kan gälla längre om det behövs. Här har vi samlat övrig aktuell information och råd om coronavirus och covid-19.

Undvik att umgås med andra. Om möjligt, träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden.

Res inte. Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Besök inte allmänna platser. Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas, såsom butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Du kan göra nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek, men tänk på att hålla avstånd.

Gå inte på evenemang och aktiviteter. Delta inte i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

FAQ -Svar på vanliga frågor om vad råden innebär finns på Region Västerbottens webbplats

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten

Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. 
Till exempel genom att:

  •  verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt
  • öppettiderna anpassas
  • verksamheten erbjuder digitala alternativ

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. 
Exempel på åtgärder:

  • uppmana personalen att arbeta hemifrån
  • erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån
  • tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp

Sammankomster

Det är i Västerbottens län från och med den 24 november förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Undantaget är begravningsceremonier där upp till 20 personer får samlas.

Tycker du det är svårt att veta vad som gäller? Läs mer på länsstyrelsens och polisens webbplatser:

Svar på vanliga frågor, länsstyrelsens webbplats.

Svar på vanliga frågor, polisens webbplats

 

Anpassningar i Vindelns kommuns verksamheter

Vi gör hela tiden anpassningar i kommunens verksamheter utifrån situationen. Fler åtgärder kan tillkomma.

De senaste anpassningarna efter att beslutet om de skärpta allmänna råden kom hittar du här.