Besöksförbud på äldreboenden förlängs igen

Syftet är att skydda de boende från covid-19. Det gäller nu till och med den 2 februari, men kan komma att förlängas ytterligare.

Beslut om besöksförbud tas av Folkhälsomyndigheten. Det tidigare besöksförbudet gällde till och med den 12 januari, men förlängdes efter att kommunen ansökt om det.

Besöksförbudet gäller på alla äldreboenden i kommunen men inte på gruppbostäderna och trygghetsboendet Åmbacka.

Besöksförbudet kan komma att förlängas

Sedan den 3 december har det varit besöksförbud på Vindelns kommuns äldreboenden.


Socialförvaltningen i samråd med socialnämnden bedömer kontinuerligt vad som behövs för att skydda de äldre.
Det nuvarande beslutet gäller till och med den 2 februari, men kan komma att förlängas av Folkhälsomyndigheten om kommunen ansöker om det.