Förvaltningsområde för samiska (umesamisk text)

Vindelns kommun arbetar i dagsläget med att översätta informationen till umesamiska och du kommer därför att finna den texten här inom kort.

Kontaktperson: Sara Larsson