Granö småbarnsskola

 

Välkommen till Granö småbarnsskola

Granö småbarnsskola är en integrerad skol- och förskoleverksamhet men barn i åldrarna 1-9 år samt fritidsverksamhet med barn i åldrarna 6-10 år. Verksamheten utgår från respektive skolforms styrdokument.

Skolan ligger naturskönt mitt i byn Granö. Skolan har stora lekytor utomhus med tillgång till skidspår och isbana. Vi tar vara på vår natursköna miljö med närhet både till skogen och älven. Detta blir en källa till inspiration både vad gäller kreativitet, motorik och samvaro.
 
På Granö småbarnsskola vill vi att glädjen skall råda. Vi eftersträvar en varm, glad och inbjudande atmosfär. Det skall vara roligt att komma och vara hos oss. Vi vill att alla barn och deras föräldrar ska känna sig trygga. Vi vill ge varje barn vad det behöver. Samspelet med barnen ska bygga på en ömsesidighet och ha en medveten avsikt.


Vi vill..

*..arbeta tematiskt utifrån barnens nivå. Vår tanke är att vi ska kunna fånga upp barnens intressen och frågor för att arbeta vidare med dessa i språket, matematiken och motoriken.

*..lära barnen att ta hänsyn till varandra, utveckla empati och respektera varandras lekar, samtal och egenarter. Detta genom lek, samtal och olika övningar där vi vuxna ska vara barnens förebilder.

*..stärka barnens självkänsla genom positivt bemötande, uppmuntran och genom att lyssna in och möta varje barn på dess nivå.


Rektor:
Johan Söderberg
Tfn: 0933-140 40
Mobil: 070-327 50 54

Kontaktperson: Eleonor Sörlin

Adress och telefon:
Skolvägen 22
922 95 Granö
072-235 3297
Länk till karta (öppnas i nytt fönster)

 

Kontaktperson: Anders Wikström