Hällnäs förskola
Hällnäs förskola är en åldersindelad förskola med två avdelningar. På Kullerbyttan är barnen mellan 1-3 år och på Karusellen är barnen mellan 2-5 år.  
 
Utepedagogik
Med närhet till naturen har utepedagogik ett naturligt inslag i verksamheten. Friluftsliv har en stor betydelse för vår hälsa och välbefinnande. Naturen väcker vår nyfikenhet och är full av upplevelser som väcker olika känslor. Gemenskap, värderingar, samarbete, tillit och en social kompentens byggs upp på ett naturligt sätt. När barn klarar utmaningar och strapatser växer de som människor. Verksamheten utomhus är även positiv för barns motoriska utvecklig.
 
Möta - Bemöta
Vi arbetar framförallt med värdegrundsfrågor, relationer och det sociala samspelet på förskolan. Det är viktigt att barnen utvecklar en social kompetens och kan kommunicera med andra barn och vuxna på ett tillfredsställande sätt. På förskolan arbetar vi särskilt med att barnen ska få känna ökad frihet, ansvar och utmaningar, träning i att vänta på sin tur, lyssna på kamraterna, utveckla en förståelse för att alla är lika mycket värda oavsett kön. I samand med samlingar tränar vi särskilt på att barnen både ska kunna prata och lyssna i grupp.
 
Delaktighet
Genom att erbjuda barnen att vara delaktiga i diskussioner och utformandet av arbetssätt är vår uppfattning att deras engagemang, intresse samt lärande ökar. Barnen ska själv utifrån sin ålder och mognad utveckla ett ansvar för sitt eget lärande och vara delaktiga i utformandet av sin egen lärmiljö.
 
Kontaktperson: Anders Bergström  

Telefon
:
Mobil Hällnäs förskola: 072-566 8614
Avd. Kullerbyttan: 0933-201 70
Avd.Karusellen: 0933-141 39
 
Adress:
Lyckselevägen 61
922 73 Hällnäs
 
 
 
 
Länk till karta (öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Pernilla Hall