Systematiskt arbetsmiljöarbete

På Personalsidorna hittar du kommunens riktlinjer och rutiner kring det Systematiska Arbetsmiljöarbetet. Sidan innehåller även årsplan och checklistor för SAM inom skola och förskola.

Här kan du läsa mer om det systematiska arbetsmiljöarbetet

Kontaktperson: Lars Johansson