Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning består av ekonomi, teknik och administration som ansvarar för viss service till allmänheten men tillhandahåller också stödfunktioner till kommunens övriga förvaltningar.

Enheter inom ekonomi, teknik och administration

Inom förvaltningen finns en stab bestående av ekonomienheten, personalenheten samt IT/telefoni. Staben leds av kommundirektör Therese Berg.Följande verksamheter bedrivs inom förvaltningen:

  • Kollektivtrafik  
  • Kommunens fastigheter   
  • Kommunala gator 
  • Kommunikation
  • Näringslivsfrågor 
  • EU-projekt 
  • Vinet (bredbandsanslutningar)  
  • Övergripande personalfrågor

Kontaktperson: Therese Berg