Miljö- och byggförvaltningen

Miljö och byggförvaltningen är den gemensamma tjänstemannaorganisation som Miljö – och byggnadsnämnden har till sin hjälp för att utföra de uppgifter nämnden har inom miljö- och hälsoskyddsområdet respektive plan- och byggområdet.

Miljö- och byggförvaltningen är uppdelad i två områden, miljö- och hälsa samt plan- och bygg.

Inom miljö- och hälsoskyddet arbetar vi för en god miljö genom myndighetsutövning samt rådgivning och information till allmänheten och företagen. Den lagstiftning som ligger till grund för miljö- och hälsoskyddets myndighetsutövning är miljöbalken och livsmedelslagen. Även smittskyddslagen och en del annan lagstiftning berörs av myndighetsutövningen och vi arbetar också med naturvårdsfrågor samt handläggning och tillsyn av alkoholtillstånd, receptfria läkemedel och tobak

Inom plan- och bygg arbetar vi bland annat med bygglov, bygganmälan, tomter, fastighetsinformation, kartor, planering samt trafikfrågor.

Personal  

Miljö- och byggchef
Jenny Naarttijärvi
Telefon 0933 - 140 86

Byggnadsinspektör 
Isabelle Olofsson
Telefon 0933 - 140 48

Ida Jonsson Gahnström
Telefon 0933 - 140 00

Samhällsplanerare
Andreas Nehlin
Telefon 0933 - 142 14

Anna Weinehall
Telefon 0933 - 142 10

Miljöinspektör
Bo Unander
Telefon 0933 - 140 39

Moa Hammar
Föräldraledig

Rebecca Eriksson
Telefon 0933 - 140 91

Emelie Hägglund
Telefon 0933 - 140 42

Livsmedelsinspektör/alkoholhandläggare
Hanna Beccau
Föräldraledig

Inger Jonsson
Telefon 0933 - 142 15

Länk till: miljö- och byggnämnden

Kontaktperson: Jenny Naarttijärvi