Allmän information

Skollagen i korthet

Alla barn som är bosatta i landet har rätt att gå i skolan men också skyldighet att gå i skolan, så kallad skolplikt (Skollagen 7 Kap). Det är dock alltid föräldrarna som ansvarar för att barnet går i skolan och deltar i undervisningen (Skollagen 7 Kap 20 §).

En elev kan, på begäran av vårdnadshavare, befrias från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår. Beslut om befrielse fattas av Utbildnings- och fritidschefen på delegation från nämnden. Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (skollagen 7 kap 19 §).

Länkar: Skollagen och Läroplanen

Flytta till Vindeln eller byta kommunal skola i Vindelns kommun?

För att ansöka om plats i någon av kommunens grundskolor ska blanketten "Ansökan om ny skola eller byte av skola" fyllas i. Blanketten hittar du på MIna sidor
Byte av skola sker i mån av plats, och beslutas av rektor på mottagande skola.
Kontakta alltid rektor i god tid innan flytt.
 

Ansökan om ledighet för elev

Ansökan om ledighet görs direkt i Schoolsoft.
 
Skollagen 7 kap 18 §
"En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor Beslutar om ledighet."
 

Praktik och feriejobb

Samverka.nu är mötesplatsen för arbetsplatser och skolor i alla Västerbottens kommuner!
Här kan företag registrera sig för att få praktikanter och feriearbetare. Du som är elev kan leta efter praktikplatser och sommarjobb.
 
Gå till samverka.nu (öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Lars Johansson