Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lika många ersättare. Kommunfullmäktige i Vindelns kommun utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Dessa ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige sker, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

AB Bubergsgårdens protokoll

Ledamöter

Klicka på länkarna om du vill skicka e-post till ledamöterna.

Ordinarie

Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande
Joakim Olsson, (s), vice ordförande
Mikael Hermansson, (c)
Roger Sandström, (m)
Linda Lundqvist, (v)

Ersättare

Magnus Hedman, (s)
Magnus Karlsson, (s)
Per-Anders Olsson, (s)
David Andersson, (kd)
Staffan Nygren, (l)

Sammanträdesplan för styrelsen 2018

11 januari
14 februari
14 mars
18 april
16 maj

Kontaktperson: Anna Sandgren