Ledamöter

I Vindelns kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråd ingår följande ledamöter;

      Ordinarie

 • Kenth Ärletun, SPF Pärlan 
 • Karin Lundberg, SPF Pärlan 
 • Göran Dahl, PRO Vindeln
 • Erling Holmberg, PRO Vindeln
 • Lennart Persson, PRO Åmsele
 • Maddy Lindh, HL
 • Marty Curfurst, HL
 • Lena Nordin, SRF
 • Hans Holmström, HRF
 • Maria Bäckman, RPG
 • Jörgen Almqvist, RPG
 •       Ersättare

 • Ulla Flumé, SPF Pärlan
 • Anita Sirfalk, PRO Vindeln
 • Birgit Jonsson, RPG
 •  

        Representanter från kommunen ordinarie

 • Dan Oskarsson, ordförande, socialnämnden 
 • Mathias Haglund, kommunstyrelsen 
 • Vakant, miljö- och byggnadsnämnden
 • Britt-Louise Eriksson, barn- och utbildningsnämnden
 • Jim Lindberg, socialchef
 •       Representanter från kommunen ersättare

 • Per-Uno Bergner, socialnämnden
 • Lars Forsgren, kommunstyrelsen
 • Mats Jonsson, miljö- och byggnadsnämnden
 • Caroline Löfström, barn- och utbildningsnämnden
 •     

   

  Kontaktperson: Susanne Sjögren