Ledamöter

Nedan redovisas ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige i Vindelns kommun.

Ordinarie ledamöter

 


 

Ersättare

Micael Andersson, (s)
Maria Eklund, (s)
Anders Wikström, (s)
Henny Södermark, (s)
Mikael Güzel, (s)
Malin Flumé, (s)
Julia Karström, (c)
Per-Uno Bergner, (c)
Åke Strandgren, (c)
Ingela Karlsson, (c)
Åsa Ahlberg Jonsson, (m)
Roger Sandström, (m)
Cecilia Gustavsson, (m)
Andreas Nehlin, (kd)
Nicholas Nordlander, (kd)
Erik Landby, (v)

Kontaktperson: Frida Hallgren