Ledamöter

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Från och med 1 januari 2019 är Mathias Haglund, (s), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och Simon Karström, (c), är vice ordförande och oppositionsråd. Nedan finner du ledamöterna och ersättaren i kommunstyrelsen som träder i in från och med en 1 januari 2019 och fyra år framåt.

Ordinarie

Mathias Haglund, (s)
Mathias Haglund, (s)
Ordförande
Mobil: 070-231 05 71

Simon Karström, (c) 
1:e vice ordförande

Christer Jonsson, (kd)
2:e vice ordförande

Dan Oskarsson, (s) Britt-Louise Eriksson, (s)
Dan Oskarsson, (s)
Mobil: 070-603 55 36

Britt-Louise Eriksson, (s)
Mobil: 070-301 34 90

Göran Dahl, (s)
 

Erik Landby, (v)

Tomas Nilsson, (m) Elli-Marie Lundgren, (m)
Tomas Nilsson, (m)
Tfn: 0933-240 55

Elli-Marie Lundgren, (m)
Mobil: 070-248 50 29

Lars Forsgren, (sd)

 

Caroline Löfström, (c)

Ersättare

Annelise Harnesk, (s) Åsa Ahlberg Jonsson, (m)
Micael Andersson, (s) Kent Jacobsson, (m)
Per-Anders Olsson, (s) Satu Savolainen, (c)
Joakim Olsson, (s) Marcus Gunnarsson, (c)
Nicholas Nordlander, (kd) Ulrika Pedersen, (sd)
Rolf Attmarsson, (v)


Om du vill ha kontakt med någon ledamot som valt att inte ange sina kontaktuppgifter, kontakta Nämndsadministrationen på tfn: 0933-140 00 eller epostadress: vindelns.kommun@vindeln.se

Kontaktperson: Frida Hallgren