Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt fritidsgården.

Uppgifterna omfattar förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna liksom uppgifter inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi). I nämndens ansvar ingår även den kommunala musikskolan och fritidsgården.
 

Sammanträdesplan 2019

24 januari
28 februari
4 april
23 maj
29 maj
13 juni
26 september
10 oktober
7 november
5 december

Kontaktperson: Malin Andersson