Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

Uppgifterna omfattar förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna liksom uppgifter inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi). I nämndens ansvar ingår även den kommunala musikskolan.
 

Sammanträdesplan 2018

15 februari
19 april
14 juni
4 oktober
13 december

Kontaktperson: Gudrun Lycksell