Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt fritidsgården.

Uppgifterna omfattar förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna liksom uppgifter inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi). I nämndens ansvar ingår även den kommunala musikskolan och fritidsgården.
 

Sammanträdesplan 2020

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

16 januari
28 februari
2 april
15 maj

18 augusti (gemensamt med socialnämndens arbetsutskott)
27 oktober

Barn- och utbildningsnämnden

29 januari
19 mars
29 april
17 juni

24 september
9 oktober
5 november
7 december

 

Kontaktperson: Linn Ahlfeldt