Adoption

 
När man vill adoptera ett barn gör socialnämnden en speciell typ av utredning, en så kallad hemutredning eller medgivandeutredning. Syftet med denna är att bedöma de sökandes allmänna lämplighet. Utredningen ligger också till grund för det beslut som myndigheterna i barnets hemland fattar.
 
Socialnämnden gör även en utredning när det kommer till adoptioner av ett särskilt barn, t.ex. i familjer där mannen vill adoptera sin makas barn från ett tidigare förhållande.

Kontaktperson: Johanna Persson