Personalsidor

Välkommen till Vindelns kommuns personalsidor. Sidorna vänder sig till dig som arbetar inom Vindelns kommun och innehåller information som du behöver i ditt arbete. Du kommer åt sidorna via kommunens officiella hemsida, vilket innebär att du kommer åt dem från vilken dator som helst som är ansluten till internet.

Psst! Samtliga bilder nedan är klickbara!

Sidorna har fem sektioner

Personalsidorna är uppdelade i sektionerna Alfabetiskt indexregister, Chefshandboken, Service och Stöd,  Personalhandboken samt Aktuellt.

 • Alfabetiskt indexregister
  Indexregistret innehåller över 300 länkade sökord i alfabetisk ordning. När du klickar på ett sökord i listan kommer du direkt till rätt sida i någon av handböckerna vilket förenklar och snabbar upp din sökning. 
 • Chefshandboken
  Syftet med chefshandboken är att ge våra chefer en överblick över vilka skyldigheter, rättigheter, rutiner och olika policys som gäller hos oss i Vindeln.
 • Service och Stöd
  Här har vi samlat sidor som berör alla anställda i kommunen, och därför bör vara lättåtkomliga, såsom t ex inloggning e-post, blanketter, Heroma självservice och Netwise.
 • Personalhandboken
  Vindelns kommuns personalhandbok har till främsta uppgift att vara en praktisk uppslagsbok för anställda som vill informera sig om aktuella regler, riktlinjer, förmåner och liknande. En bra personalhandbok tror vi bidrar till att skapa trygghet hos våra medarbetare.
 • Aktuellt
  Under denna flik hittar du senaste nytt som publicerats i någon av de tre handböckerna.


Sidorna är publika

Om du ”surfar” in till sidan via en dator som inte är din arbetsdator kommer det dock att vara vissa begränsningar, bland annat kommer du inte att kunna tidredovisa via Kom & Gå samt använda Netwise. För det krävs att du använder en arbetsdator.

Webbmailen, Heroma webb samt de flesta länkade dokument kommer du dock alltid åt, oavsett om du använder en arbetsdator eller sitter vid en dator hemma.

Kontaktperson: Tom Norrgård