Vad gör jag av skrotbilen

Skrotbilar/fordonsvrak dyker ibland upp på icke önskvärda platser i kommunen. Det är alltid fordonsägaren som är ansvarig för sitt fordon.

Om det är uppställt ett fordonsvrak på så kallad allmän plats typ gator, parkeringar, torg eller parker så har kommunen möjlighet, att med hjälp av lagen (1982:129) om flyttning av fordon samt i vissa fall med hjälp av förordningen (1982:198), besluta att fordonet ska om händertas och skrotas. Till skrotbil räknas bilar som uppenbarligen har ringa eller inget värde. Kostnader i samband med flyttning och skrotning kommer att debiteras fordonsägaren.
 

Skrotning av fordon

Vill du skrota din bil, vänd dig till en auktoriserad bilskrotningsfirma. Till de auktoriserade firmorna är det oftast kostnadsfritt att lämna in bilen, om man kör eller transporterar bilen själv och den inte är tömd på återvinningsbara delar. Närmaste bildemonterare finns i Umeå och Lycksele.

Mer information om skrotbilar hittar du här.

Kontaktperson: Miljökontoret