Vindeln - Växthuset

Förskolan Växthuset 

Förskolan Växthuset är Vindelns nyaste förskola. Den startade hösten 2012 i nybyggda och ändamålsenliga lokaler.

Förskolan består av 3 avdelningar, Busfröet, Solstrålen och Äventyret.

Busfröet är en småbarnsavdelning med barn i åldern 1-3 år och Solstrålen har barn i åldern 3-5 år. Båda avdelningarna arbetar med "Grön Flagg". Äventyret är en "I Ur och skur" avdelning med barn i åldrarna 1-5 år

Kontaktperson: Pernilla Hall