Delprojekt 4 - Infoprojektet

Syfte
Med hjälp av ny teknik, utveckla och effektivisera fiskeinformationen så att besökare på ett enkelt sätt ska kunna inhämta information samt planera och genomföra en fiskerelaterad resa till Umeå/Vindelälven. Genom att förnya och uppdatera informationsmaterialet längs ådalen så ska området tillgängliggöras och därmed öka antalet besökare. Materialet som tas fram ska också underlätta för befintliga turistinformatörer att delge relevant information till respektive turistkontors besökare.
 
Mål
Projektets mål är att öka antalet besökare inom ådalen Vindelälven/Umeälvens nedre del och därmed på ett positivt sätt bidra till den ekonomiska utvecklingen längs ådalen.
 
Innehåll
  • Webbutveckling, hemsida med fiskekortförsäljning
  • Skyltning, informationstavlor, namnskyltar
  • Kartor, för skyltning och webb
  • Informationstidning
Målgrupp
Alla fiskevårdsområden och fiskerättsägare längs Vindelälvens avrinningsområde och Umeälvens nedre del.
 
Projektägare
Vindeln Utveckling
 
Finansiering
Mål 2, Regionförbundet Västerbotten och kommunerna i området  Umeå, Vännäs, Vindeln, Lycksele, Sorsele och Arjeplog.
 
Projekttid
2008-04-01-2010-12-31
 
Projektledning
Malin Bjurén och Stig Westberg
 
Styrgrupp
Kjell Isaksson, Vattenfall
Henrik Sandström, Fiskerådet
R. Wermelin, Vindelälvskommunerna
J-E Hällgren/L-O Eriksson, SLU
Christer Nilsson, Umeå Universitet
Staffan Sjöström, Umeå kommun
Björn Jonsson, Länsstyrelsen
Karl-Erik Nilsson, Fiskeriverket
Gunnar Edenman, Kammarkollegiet
 
Referensgrupp
Vindelälvens Fiskeråd
 
 
 
Här når du oss som arbetar med Informationsprojekt från Kust till Fjäll:
Stig Westbergh, 0933-142 07, 070-526 71 14
Malin Bjurén, 0933-142 34, 070-277 80 41

Kontaktperson: Malin Bjurén