Schoolsoft

Nu utökar vi skolans öppettider. Välkommen när du vill – dygnet runt.

Inloggning:
 
 
 
På våra skolor i Vindelns kommun arbetar vi med moderna webbaserade lösningar som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta innebär för dig som förälder att du kontinuerligt kan följa ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör er – dygnet runt.
Att föräldrar ges chansen att i större grad ta del av elevens skoldag, har visat sig öka elevens chanser att nå sina studiemål. Du håller dig uppdaterad via internet – enkelt och bekvämt.
 
Välkommen till en öppnare skola!

 
 

I SchoolSoft har du som elev och förälder tillgång till bland annat;
 
 • LEKTIONSPLANERING, PROVSCHEMA OCH RESULTAT
  Du ser lärarens planering för dina lektioner. I provschemat kan du se
  prov, läxor och inlämningsuppgifter. När lärarens har redovisat resultat
  på ett prov eller en uppgift kan du se dem i SchoolSoft.
 • NÄRVARORAPPORTERING OCH SJUKANMÄLAN
  När läraren har rapporterat närvaro kan du direkt se en översikt. Eventuell
  frånvaro blir direkt synlig på föräldrarnas startsida. Som förälder kan
  du enkelt sjukanmäla ditt barn. 
 • OMDÖMEN INFÖR UTVECKLINGSSAMTAL OCH IUP
  Elever, lärare, mentorer och föräldrar lämnar omdömen inför utvecklingssamtal.
  När alla omdömen är klara ser du en sammanställning av dem
  och får möjlighet att förbereda dig innan utvecklingssamtalet. Under
  utvecklingssamtalet gör ni tillsammans med mentorn en utvecklingsplan
  som du kan följa i SchoolSoft.
 • BETYG
  Betyg för årskurs 8 och 9 visas i SchoolSoft.
 • AKTIVITETER OCH NYHETER
  Du finner information om lov, idrottsdagar, skolfotografering, föräldramöten
  m m i skolans aktivitetskalender. Här finns även andra viktiga
  nyheter som berör dig. Nu slipper du ha kylskåpet fullt av papperslappar.
 • UTSKRIFTER
  All dokumentation, information, scheman, klasslistor m m finns alltid
  lättillgängliga och kan enkelt skrivas ut.

Kontaktperson: Pernilla Hall