Projekt inom strategi Förvaltning

Nedan redovisas vilka projekt, genomförda och pågående, som beviljats av Fiskeområdesgruppen inom strategidelen Förvaltning.

Projekt: Samförvaltning Vindelälven Umeälvens nedre del, fas 1.
Projektägare:
Vindeln Utveckling     Projektperiod: 2010-01-01 - 2011-12-31
Ansökan                        Slutrapport


Projekt:  Samförvaltning Vindelälven Umeälvens nedre del, fas 2.
Projektägare:
Vindeln Utveckling    Projektperiod: 2012-01-01 - 2013-12-31
Ansökan                         Slutrapport


Projekt: Förstudie om havsöringens hotbild.
Projektägare: 
Vindelälvens Fiskeråd    Projektperiod: 2010-03-01 - 2011-08-31
Ansökan                         Slutrapport


Projekt: Fångstrapportering från Kust till Fjäll
Projektägare: Vindelälvens Fiskeråd   Projektperiod: 2011-12-01 - 2011-11-31
Ansökan                          Slutrapport


Projekt: Förberedande granskning för eventuell miljöcertifiering (MSC) av sik i Västerbotten
Projektägare: 
Länsstyrelsen AC         Projektperiod: 2012-07-01 - 2012-12-31
Ansökan                          Slutrapport


Projekt: Genetisk analys av öringutsättningar i Åman systemet och effekt på vilda bestånd
Projektägare: 
SLU                         Projektperiod: 2012-07-01 - 2013-07-01
Ansökan                           Slutrapport


Kontaktperson: Stig Westbergh