Jämställdhet

Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det gäller till exempel makt och inflytande, ekonomiskt oberoende, företagande, arbete, arbetsvillkor, utbildning och utveckling, ansvar för hem och barn samt frihet från könsrelaterat våld.

Umeåregional kunskapsplattform

Det umeåregionala jämställdhetsarbetet syftar till en gemensam kunskapsplattform om jämställdhet i samtliga sex kommuner som ingår i regionen. En metodutveckling pågår som handlar om att utveckla ledningssystem för att kunna kvalitetssäkra en jämställd medborgarservice för brukarna och invånarna. Arbetet syftar även till att förändra attityder och värderingar på lång sikt genom ökad kunskap och möjlighet att gemensamt diskutera och reflektera kring dessa angelägna frågor.

Utgångspunkten är att jämställdhet är en viktig aspekt av social hållbar utveckling. Samtliga kommuner i regionen har också undertecknat CEMR:s (Council of European Municipalities and Regions) deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Umeåregionens jämställdhetsgrupp arbetar kontinuerligt med dessa frågor i nära samarbete med Umeåregionens ledning.

Goda exempel

Umeå kommun med flera har byggt upp en databas med goda exempel på jämställdhetsarbeten som bedrivs i Västerbotten och Norrbotten. Databasen innehåller information och tips från arbeten inom en rad olika områden.

Kontaktperson: Tom Norrgård