Sjuk och Frisk

Vid egen sjukdom ringer du till Previas Sjuk och Frisk som tar emot din sjukanmälan. Vid vård av sjukt barn gäller anmälan till Försäkringskassan samt anmälan om frånvaro till din arbetsplats.

Innebörden av Sjuk och Frisk är att kommunens företagshälsa Previa för arbetsgivarens räkning tar emot och administrerar medarbetarnas sjuk- och friskanmälan. Se information längre ned på denna sida gällande när du själv ska friskanmäla dig till Försäkringskassan.

Sjukanmälan på telefonnummer 0771-625 625

Vid sjukdom ringer du till Previa på telefonnummer 0771-625 625 som tar emot din sjukanmälan. Du skall bland annatStegbil uppge namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Tänk på att anmälan till Previa ska ske oavsett om du är sjuk på heltid eller deltid, samt om du arbetar eller har semester.

Sjukanmälan skickas av Previa till respektive chef per e-post och sms. I detta anges första sjukfrånvarodag, frånvaroorsak, om du har medgett detta, samt en bedömning av när du beräknas vara tillbaka i arbete.

Du kan snabbt och enkelt göra din sjukanmälan, dygnet runt, alla dagar året runt. Du får tryggheten att tala med en erfaren sjuksköterska som ger medicinska råd i samband med insjuknandet.

Uppföljningssamtal 

På tredje frånvarodagen kontaktas du av Previas sjuksköterska för fortsatt rådgivning och vägledning. Detta sker inte om sjukdomstillståndet redan är känt sedan en längre tid, till exempel vid kroniska sjukdomar (eller om du redan friskanmält dig). Precis som tidigare är det dock chefen (och inte Previa) som håller regelbunden kontakt med dig.

Länk till bild över hela Processen Sjuk och Frisk.pdf (öppnas i nytt fönster)Vid fortsatt sjukfrånvaro

På den sjätte frånvarodagen får du en påminnelse om att läkarintyg ska skickas in till arbetsgivaren fr o m den åttonde frånvarodagen. 

Anmälan sker till Försäkringskassan fr o m dag femton av arbetsgivaren via lönesystemet Heroma. Observera att en förutsättning för detta dock är att din sjukfrånvaro är registrerad, av antingen dig själv eller av din chef, i systemet. Se/klicka på bilden till höger som visar ett Flödesschema över Sjuk och Frisk processen. --->

Länk till Webbapplikation friskapp.pdf (öppnas i nytt fönster)

Friskanmälan till Previa

Kom ihåg att anmäla till Previa när du blivit frisk! Du gör det på samma telefonnummer som du sjukanmäler dig, dvs 0771-625 625, alternativt via den webbapplikation du får i ditt SMS när du sjukanmäler dig (klicka på bilden) --->

Observera dock att din friskanmälan till Previa endast är ett meddelande till arbetsgivaren (och således ej till Försäkringskassan) om att du blivit frisk.

Länkar till Försäkringskassans websida (öppnas i nytt fönster)Friskanmälan till Försäkringskassan

Är du sjukskriven längre än fjorton dagar och återgår i arbetet tidigare än det datum du angivit på din begäran om sjukpenning ska du göra en friskanmälan till Försäkringskassan (klicka på bilden nedan till vänster). Du ska även anmäla till kassan i de fall du går från heltid- till deltidssjukskrivning eller tvärtom. --->

Sjuklön och sjukpenning

Länkar till Afas webbplats (öppnas i nytt fönster)På Afas webbplats (klicka på bilden till höger) kan du ta del av vilka bestämmelser och ersättningar som gäller i samband med sjukskrivning samt när de träder i kraft. --->

Riktlinjer för ledigheter vid läkarbesök m.m.

Samtliga anställda i Vindelns kommun uppmanas att i första hand förlägga läkar-, tandläkar- och sjukhusbesök på ledig tid. Om så nödvändigtvis måste ske på arbetstid kan chef bevilja ledighet med lön för besöket (se rutin för detta på i Personalhandboken > Personalpolitik > Riktlinjer och Rutiner).

Kontaktperson: Tom Norrgård