Sjuk- och Friskanmälan

Vid sjukdom ska du som medarbetare i Vindelns kommun kontakta din närmaste chef för din sjukanmälan.

From den 1 januari 2021 sker således anmälan av din sjukfrånvaro till din närmaste chef. I vissa verksamheter sker anmälan, precis som tidigare, även till ytterligare någon kontakt på arbetsplatsen. Den rutinen är således inte förändrad. Även rapporteringen av din frånvaro i Självservice sker som tidigare av dig själv. För sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 Vårdguiden.

Bakgrunden till att tjänsten ”Sjuk och Frisk” avslutats per 201231 är att kommunen behöver sänka sina kostnader.

Covid-19

Regler kring vad som gäller om coronaviruset besvaras av arbetsgivaren. Frågor om covid-19 besvaras på det nationella informationsnumret 113 13.

Friskanmälan tilLänkar till Försäkringskassans websida (öppnas i nytt fönster)l Försäkringskassan

Är du sjukskriven längre än fjorton dagar och återgår i arbetet tidigare än det datum du angivit på din begäran om sjukpenning ska du göra en friskanmälan till Försäkringskassan (klicka på bilden). Du ska även anmäla till kassan i de fall du går från heltid- till deltidssjukskrivning eller tvärtom.

Sjuklön och Länkar till Afas webbplats (öppnas i nytt fönster)sjukpenning

På Afas webbplats (klicka på bilden) kan du ta del av vilka bestämmelser och ersättningar som gäller i samband med sjukskrivning samt när de träder i kraft.

Riktlinjer för ledigheter vid läkarbesök

Samtliga anställda i Vindelns kommun uppmanas att förlägga läkar-, tandläkar- och sjukhusbesök på ledig tid. Om så nödvändigtvis måste ske på arbetstid kan chef bevilja ledighet med lön för besöket. Se rutin för detta på sidan Ledigheter.

Kontaktperson: Tom Norrgård