Talstyrd aktivitetsregistrering

Det går även bra att koda CMG via röststyrning från ett förvalt telefonnummer, t ex hemifrån eller från din mobiltelefon.

Rösttjänster

Du lägger själv in dina förvalda nummer i CMG genom att klicka på ditt namn uppe till höger i programmet, och välja Inställningar > Rösttjänster > Inställningar.

För att komma till talstyrd aktivitetsregistrering av CMG från ditt förvalda nummer ring 090-16 59 01 och ange därefter aktuell aktivitet efter den inspelade rösten.

Ta bort aktivitet

Ta bort gällande aktivitet genom att, i stället för att ange en aktivitet, säga "ta bort" eller "radera" och sedan svara "ja" på följdfrågan om du vill ta bort nuvarande aktivitet. Aktiviteten kommer då att raderas och du kan registrera en ny aktivitet om du vill.

Har du frågor?

Har du frågor gällande CMG, ring kommunens växeln på tfn 43 000 (internt) eller 0933-140 00 (externt).

 

Kontaktperson: Tom Norrgård