Ekonomi

På den här sidan kommer ekonomiavdelningen successivt att lägga upp relevanta och nyttiga dokument för att underlätta åtkomlighet och kunna garantera att den senaste versionen finns tillgänglig för verksamheterna.

Kontoplan

Uppdaterad version av Kommun-Bas 13 per mars 2012.

Kontoplan 2011 i Vindelns kommun.

Blanketter

Bokföringsorder

Utbetalningsorder

Ekonomiportalen

Här finns de rapporter som ekonomikontoret har förberett. Rapporterna har en "drill-down" funktionalitet vilket innebär att de visas på en kontodel i taget med möjlighet att klicka från summerade rader ner till lägsta detaljnivå. Klicka på bilden till höger. --->

Representation

Representation är kostnader för luncher, middagar, teaterbesök mm som använts för att främja verksamheten i ett företag. För mera information, klicka på bilden nedan. ---v

 

 

 
 

Kontaktperson: Lenitha Hansson