Handlingsplan om trakasserier inträffat

Vindelns kommun har arbetat fram en policy där arbetsgivaren aktivt markerar att sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning inte accepteras på arbetsplatsen.

Policyn innehåller även en handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling som klargör hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier inträffar samt uppgifter om vem den trakasserade ska vända sig till, vem som ansvarar för att händelsen utreds och vad som kan bli följden för den som trakasserar en arbetskamrat.

(Klicka på respektive dokument nedan)

Länk till Policy mot trakasserier och kränkande särbehandling.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandlingar.pdf (öppnas i nytt fönster)
    

 

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård