en

Anmäl trakasseri/kränkning

Anmälan av trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling görs till din chef, alternativt till HR-avdelningen.

Anmäl på blankett

Din formella anmälan av trakasserier eller kränkningar görs företrädesvis skriftligt till din chef eller, om du så önskar, till HR-avdelningen. Oavsett hur du väljer att anmäla behandlas ditt ärende konfidentiellt utan att någon annan i organisationen är informerad om det inträffade. För anmälan, klicka på bilden. ---> 

Länk till sidan Handlingsplan om trakasserier inträffatInnan du gör din anmälan ombedes du ta del av kommunens Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling (klicka på bilden).

           

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård