Att hyra av oss

 
  
  
  

Vad krävs för att få hyra en lägenhet?

Du skall:
  • ha fyllt 18 år
  • Inte ha någon hyresskuld eller andra stora betalningsanmärkningar eller dylikt
  • kunna betala hyran i tid med din inkomst (med inkomst menas lön, pension, a-kassa, studiebidrag, barnbidrag, bostadsbidrag)
Kundbedömning
Vi gör en kreditupplysning och efter den bedöms betalningsförmågan hos den sökande för att hyresavtal ska kunna tecknas.

Kontroll görs också om det kan påvisas tidigare störningsanmärkningar eller dylikt.
 
 

Hur gör jag för att hyra en lägenhet?

För mer information eller visning av lägenhet kontakta oss på epost vibo@vindeln.se eller telefon 0933 140 32 (telefontid mellan kl 07,00-12,00 13,00 - 16.00).
 
Vill du ställa dej i vår bostadskö fyller du i Bostadsanmälan och skickar in det till vibo@vindeln.se eller Vindelnbostäder AB, 922 81 Vindeln.
OBS!! Skriv gärna in din mailadress längst ner under övrigt så underlättar det för oss! Tack på förhand!
 

Bostadskö
Ansökan görs skriftligen via dokument Bostadsanmälan. Datum för inlämnad ansökan anger plats i kö.
Varje år behöver du som bostadssökande bekräfta att du vill behålla din plats i kön. Detta görs i samband med ett utskick från Vindelnbostäder.

ADRESSÄNDRA när du flyttar in eller ut. VIKTIGT så du får din post till rätt adress och att ingen annan
behöver få din post i sin låda.

 
 

Vad gäller när jag är hyresgäst?

Ordningsanvisningar till dig som är hyresgäst hos Vindelnbostäder AB
  
Du måste anmäla fel och skador i lägenheten
Vissa saker ansvarar du själv för, exempelvis byta glödlampor, byta lysrör & glimtändare, byta säkringar, göra rent golvbrunnen i badrummet etc.
Tjänster som normalt ingår i hyran, exempelvis:
- Reparation av spis, kylskåp eller frys
- Rensning av stopp i avloppet, om ej orsakat av hyresgästen
- Tätning av fönster och dörrar
- Reparation av övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten, dock ej skadegörelse
 
Du är skyldig att snarast kontakta Vindelnbostäder AB om det inträffar ett fel eller en skada i lägenheten. Vid utebliven felanmälan kan du bli skadeståndsskyldig. Om det visar sig att felet orsakats av onormalt slitage eller skadegörelse, kan du själv få stå för reparationskostnaden.

Vid fara för liv eller egendom förbehåller sig Vindelnbostäder AB eller dess företrädare att använda huvudnyckel till lägenheten utan föregående avisering. Vid övriga tillfällen när tillträde till lägenheten behövs för att utföra service, reparationsarbeten eller dylikt används huvudnyckel 48 timmar efter avisering.
 
Var felanmäler jag som hyresgäst?
Felanmälan görs på
0933-140 35 under ordinarie arbetstid vardagar 07.00 – 16.00 eller till e-postadress vibo@vindeln.se

Felanmälningar på övrig tid görs till samma telefonnummer och skall då vara av sådan karaktär att avhjälpande ej kan vänta till efterföljande vardag. Kostnaden för en felaktig anmälan under icke ordinarie arbetstid debiteras hyresgästen.
 
Du måste betala hyran i tid
Hyran skall betalas i förskott och förfaller den sista varje månad. Sju dagar efter förfallodag skickas ej betalda hyror till Svea inkasso för kravhantering utan föregående påminnelse. Vid utebliven betalning av hyra förlorar du ditt hyreskontrakt. Vi ser gärna betalning via autogiro, kontakta oss för information.

Uppsägning av hyresavtal
Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden är 3 kalendermånader vilket innebär att en lägenhet som t.ex. sägs upp 7 april blir uppsägningsmånaderna maj, juni & juli.
 
Tvättstugan
Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som skall hållas rent och snyggt. Finns tvättstugan i ordinarie byggnad så gäller tvättider mellan 06.00  - 22.00 om inget annat är överenskommet för just din fastighet.
– Följ de skötselanvisningar som gäller för tvättmaskiner, torktumlare och annan utrustning.
– Använd alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel.
– Respektera de tider som är bokade av andra hyresgäster
Torka av golv, maskiner och bänkar när du är klar. (Felanmäl om något inte fungerar till 0933 140 35 på vardagar mellan 07.00-16.00).
 
Om du vill göra om i din lägenhet
Ta alltid kontakt med Vindelnbostäder AB innan du börjar. Du kan på egen bekostnad t.ex. måla eller tapetsera i din lägenhet. Väljer du som hyresgäst att göra ändringar som höjer standarden på lägenheten utgår ingen ersättning vid avflyttning alternativt återställer hyresgästen lägenheten till ursprungligt skick. Du kan bli skyldig att ersätta kostnaden för att återställa bostaden om arbetet ej utförts fackmannamässigt eller om förändringen är för extrem. Som hyresgäst måste du vara varsam med att göra hål i väggarna eftersom det kan leda till att rummet behöver målas om vilket du som utflyttande hyresgäst får betala.
 

Inga hål i golv eller vägg får göras i badrummet.

 
Parkering/Carport/Garage
Som hyresgäst ska du inte använda besöksparkeringen för egna fordon. Teckna avtal för parkeringsplats, carport eller garage gör du hos Vindelnbostäder AB.

Cykelförråd, barnvagnsrum, trapphus och förråd.
Cyklar, barnvagnar, rullatorer eller dylikt får inte ställas i trapphuset eftersom de blockerar vid utrymning, sjuktransporter och städning. Det förråd som hör till din lägenhet finns där för att tillgodose ditt behov av lagringsutrymmen. Som hyresgäst får du inte använda andra ytor än de som anvisats.
 
Du har rätt till lugn och ro…
Du har rätt till lugn och ro i ditt hem. Blir du störd, ta i första hand kontakt med din störande granne. Om grannen ändå inte upphör att störa dig, kontakta Vindelnbostäder AB vardagar mellan 08.00-16.00. Övrig tid kontaktas Polisen om störningen är av sådan karaktär.

Naturligtvis ska du och din familj kunna röra er normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande. Du har som hyresgäst även ansvaret för dina gäster – både i lägenheten, trapphus och ute på gården. Mellan klockan 22.00 – 07.00 skall extra hänsyn tas.
 
Balkong och uteplats
Det är alltid trevligt med en balkong eller uteplats, men tänk på att du måste ta hänsyn till dina grannar även där.
 
Rökning
Rökförbud råder i ALLA gemensamma utrymmen (trapphus, hissar, tvättstuga, vind, källare, cykelrum etc.).

Rökning i lägenhet rekommenderas EJ eftersom det kan medföra att du som utflyttande hyresgäst blir debiterad för de extrakostnader som tillkommer för att sanera efter rökskadorna.
 
Fettfläckar
Tänk på att fettfläckar lätt uppstår på vägg vid sängar och soffor, därför bör de placeras en bit ifrån vägg för att du som hyresgäst inte ska debiteras för onormalt slitage.
 
Husdjur
Om du har husdjur har du alltid ansvaret för att djuren inte är till obehag för dina grannar eller medför onormalt slitage på din lägenhet eller på fastigheten.
 
 

Kontaktperson: Ellen Ekman