Psykisk ohälsa

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De flesta pratar med sina nära när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare. Men ibland räcker inte det utan man behöver vård, stöd eller hjälp.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa:


112

Är ditt tillstånd mycket akut, kräver omedelbar läkarvård eller ambulans - ring telefon: 112


1177

1177 ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon. På webbplatsen finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård.

Telefon: 1177
Webb: www.1177.se


Socialtjänsten

Handläggare inom socialtjänstens ansvarsområden når du via kommunens växel 0933-140 00.

Samtliga handläggare har telefontid mellan klockan 08:00 -09:00. Övrig tid kan du lämna meddelande via växeln att du önskar bli uppringd.


Socialjouren

Behöver du komma i kontakt med socialtjänsten efter kontorstid så har Vindelns kommun avtal med socialjouren i Umeå. Du kommer i kontakt med socialjouren på telefon 090-16 30 50 eller via polisens nummer 114 14


Elevhälsan

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Den ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan består av kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog och studieyrkesvägledare.

Elevhälsan vid kommunen når du via kommunens växel 0933-140 00.

Här kan du läsa mer om Elevhälsan.


Verksamheter för hjälp och stöd

Vindelns kommun har upprättet en informationsguide som beskriver de resurser som finns och som kan erbjuda hjälp och stöd. Informationsguiden finns i pdf-format för läsning på skärm eller utskrift. 

Här kan du ladda ner Informationsguiden

Vill du att vi skickar guiden till dig, kontakta socialtjänsten på telefon 0933-140 00Läs mer om olika orsaker till att barn och ungdomar mår dåligt:

Alkohol och droger

Brister i  föräldraskap

Dyslexi

Dödsfall

Ekonomiska problem

Funktionsnedsättning

Ilska och utbrott

Kriminalitet

Kris i livet

Mobbning och kränkande behandling

Problem i skolan

Riskbruk och missbruk

Sexuella övergrepp

Skilsmässa

Skolfrånvaro

Stress

Våld och övergrepp

Kontaktperson: Karina Wahlberg