Prova-på-rum Afasitoppen

Prova-på-rummet drivs i samarbete mellan Vindelns kommun, landstinget och Västerbottens läns Afasiförening.

På grund av omorganisation och avsaknad av utbildad personal ligger verksamheten för närvarande vilande.

För mer information kontakta enhetschef Emma Granström på telefon 0933-141 54

 

Kontakt med Västerbottens läns Afasiförening

Hildur Lindqvist, Ordförande och ansvarig
Telefon: 090-77 95 91
Mobiltelefon: 070-640 82 68 
e-post: hildur.lindqvist@gmail.com
Hemsida: www.afasi.ac.se