Personlig assistans

Personlig assistans finns att söka för dig som är under 65 år och har en funktionsnedsättning som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp.

Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och ännu inte fyllt 65 år kan ansöka om personlig assistans. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som du får för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Den personliga assistansen ska ge dig ökade möjligheter till ett självständigt liv.

Om du har stora och omfattande funktionshinder och därför behöver hjälp med de s.k. grundläggande behoven, som t.ex. att äta, klä på och av dig, sköta hygienen, att kommunicera med andra, eller behöver annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning, har du möjlighet att få hjälp i form av personlig assistent.

Assistansersättning
Har du behov av personlig assistent mer än 20 timmar/vecka för dessa grundläggande behov kan du söka assistansersättning hos Försäkringskassan. Om dina behov av personlig assistans för de grundläggande behoven är minst 20 timmar per vecka, kan du även beviljas assistansersättning för andra kvalificerade personliga behov om dessa inte tillgodoses på annat sätt.

Välja utförare 
När du fått beslut om att du är beviljad personlig assistans kan du välja vem som ska utföra assistansen.

Du kan:

• vara din egen arbetsgivare
• anlita ett kooperativ
• välja ett privat assistansföretag
• välja Vindelns kommun som utförare

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Nina Gustafsson