Bostadsanpassning

 

Vad är en bostadsanpassning?

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Alltså att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden. Du får inte bidrag om du har en tillfällig funktionsnedsättning. I övrigt kan du få bidrag för alla typer av funktionsnedsättningar som kräver att din bostad anpassas.

 

Vad kan du få bidrag för?

Du kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant du normalt inte tar med dig när du flyttar. Du kan bara söka bidrag till den bostad du bor i permanent.

Du får inte bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, alltså normalt underhåll av bostaden eller bidrag till lösa inventarier.

Bidraget är inte inkomstprövat. Din inkomst har alltså ingen betydelse för om du ska få bidrag. Däremot lämnar vi bara bidrag till rimliga kostnader.

 

I bostaden kan du få bidrag för att till exempel:

  • Ta bort trösklar
  • Bredda dörröppningar
  • Anpassa badrummet, exempelvis byta ut badkaret mot en duschplats
  • Göra knäfria arbetsplatser i köket, exempelvis under spis och diskbänk. Det vill säga att ta bort underskåp så att du kan sitta när du lagar mat eller diskar.
  • Förstärka den fasta belysningen

 

 

I anslutning till bostaden kan du få bidrag för till exempel:

  • Ramper
  • Räcken och handledare

 

 

Så här söker du

Ta kontakt med handläggare redan när du börjar planera att anpassa din bostad. Då får du information om vilka möjligheter du har att få bidrag. Kommunens handläggare finns på telefon 0933-140 00. Du kan även kontakta oss via mejl på vindelns.kommun@vindeln.se

Du ansöker om bidrag på vår ansökningsblankett. Blanketten kan du ladda ner för att sedan skriva ut och fylla i alla uppgifter. Du kan även höra av dig till handläggaren så skickar vi hem en blankett till dig.

Förutom blanketten måste du bifoga ett intyg om att anpassningen är nödvändig för din funktionsnedsättning. Intyget ska utfärdas av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Vi ser gärna att du skickar med ett förslag på hur du vill anpassa din bostad, till exempel en skiss och om möjligt en offert så att vi snabbare kan räkna ut hur stort bidrag vi kan ge dig.

För att vi ska kunna hantera ansökan måste vi registrera dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) 1998:204.

Du kan välja att själv ombesörja bostadsanpassningen genom att själv ta in offerter och anlita hantverkare mm.

Ett annat alternativ är att ge kommunen uppdraget att infordra och anta offerter, beställa entreprenad samt betala entreprenören med bostadsanpassningsbidraget. För detta krävs att du undertecknar och skickar in en fullmakt som du hittar i länkarna nedan. Fullmakten gäller under förutsättning att din ansökan om bostadsanpassning blir beviljad.

Om du inte själv äger din bostad eller bor i hyreslägenhet krävs ett intyg om medgivande från fasighetsägaren för bostadsanpassningsåtgärder.

 

Skicka ansökningsblanketten och intyg till:
Vindelns kommun, Socialförvaltningen
922 81 Vindeln.

 

Läs mer information i vår broschyr:

Broschyr Bostadsanpassning


Blanketter för ansökan finns att hämta i receptionen på Vindelns kommun eller så kan du hämta dem digitalt via Vindelns kommuns hemsida under Mina sidor.

 

 

Kontaktperson: Margareta Ekman