Utveckling av Vindelforsarnas friluftsområde

Uppdatering juni 2017

I skrivande stund håller projekt Naturholmen på att färdigställas och informationsskyltar komma upp längs den nya och gamla vandringsslingan på Holmen. Under 2016 färdigställdes den nya vandringsslingan längs holmens västra kant. Det senaste året har även tre sagoväsen slöjdats i skogen på Holmen. I ett annat projekt på Holmen har delar av flottningslämningar i form av ledarmar restaurerats, tillsammans med Länsstyrelsen. Detta arbete ska fortsätta till vintern, när vattenståndet är lågt.

En vandringsled mellan Granö och Vindeln är ett projekt som för tillfället är i startgroparna. Projektet ska knyta ihop de populära besöksplatserna och ge besökare och lokalbor förutsättningar till ett utökat aktivt friluftsliv. Längs vandringsleden ska även information om naturen och skogsbruket placeras ut, någon rastplats ställas i ordning och en karta över leden sammanställas.

Ett annat projekt som är på gång är att tillgängliggöra Vindelforsarna genom skyltning. Inom kort kommer ny vägskyltning upp för att guida och hjälpa nya besökare att hitta till området. En tydlig entrémarkör, information som välkomnar besökare till området och hänvisningsskyltar som guidar runt på själva området ska också hjälpa besökare att ta sig runt.

Vittra med hopprep 


Syfte
Att utveckla Vindelforsarnas Friluftsområde mot att bli ett regionalt och lokalt besöksmål och en mötesplats för människor, kultur och natur

Mål
Området ska bli
- En mötesplats för människor från när och fjärran
- En plats för människor att uppleva älven och skogen
- En plats för besökare att höra berättelser om hur människor levt med älven under århundradena

Innehåll
Steg för steg utvecklas området enligt den plan som presenteras i förstudierapporten (se pdf längst ner). Utvecklingsplanen består av olika delar och de som fokuseras på just nu är nya gångvägar, enhetliga skyltar, en tydlig huvudentré, aktiviteter och en centrumplats.
När allt är genomfört har Vindelforsarnas Friluftsområde fler gångslingor, en bra anslutning till resecentrum, utökad camping, enhetliga skyltar, lätt och tydlig information, tydliga entréer och fler aktiviteter i form av lekplatser, informationsstationer med ny teknik och en minigolfbana.

Målgrupp
- Besökare från Umeåregionen
- Besökare från övriga Sverige och andra länder
- Boende i Vindeln med omnejd
- Gruppresor och skolor
- Särskilda intressegrupper som fiske- och kulturprojekt, kulturhistoriska projekt och naturinformationsprojekt

Projektägare
Vindelns kommun

Finansiering
Vindelns kommun tillsammans med Lokala Naturvårdssatsningen, Länsstyrelsen (kulturmiljö) och Landsbygdsprogrammet