Fackliga organisationer

Vindelns kommun värnar om ett bra samarbete med de fackliga organisationerna. Fackligt representeras vår verksamhet av nedanstående organisationer samt kontaktpersoner.

*************************************** 

Kommunal:

Sektionsföreträdare: Åsa Forsell, 0933-140 47, 070-656 27 82, vindeln.vasterbotten@kommunal.se
Huvudskyddsombud (soc): Anna Hägglund, anna.hagglund@vindeln.se
Huvudskyddsombud (bun+ks): Johan Bertilsson, johan.bertilsson@vindeln.se  
*************************************** 

Vision:

Ordförande: Barbro Arvidsson, 0933-140 26, barbro.arvidsson@vindeln.se  
Skyddsombud (soc+ks+mob): Monia Ahlgren, 0933-142 08, monia.ahlgren@vindeln.se 
Skyddsombud (bun): Johanna Bertilsson, 0933-140 61, johanna.bertilsson@vindeln.se
***************************************

Lärarförbundet:

Ordförande: Maria Nilsson, 070-335 59 21, maria.nilsson@edu.vindeln.se
Huvudskyddsombud: Helena Röring, helena.roring@edu.vindeln.se
Expedition: la.vindeln@lararforbundet.se  
***************************************

Lärarnas Riksförbund (LR):

Ordförande: Mats Carlsson, mats.carlsson@vindeln.se
Vice ordförande: Sara Holmström, sara.holmstrom@vindeln.se
***************************************

Vårdförbundet:

Kontaktperson: Sara Hamreby Granström, 0933-142 57, sara.hamreby@vindeln.se
***************************************

Fysioterapeuterna:

Kontaktperson: Bengt Eklund, 0933-142 62, 070-373 34 81, bengt.eklund@vindeln.se
***************************************

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA):

Kontaktperson: Jill Eriksson, 0933-140 90, 070-689 69 99, jill.eriksson@vindeln.se
***************************************

Ledarna

Kontaktperson: Vakant 
***************************************

Kontaktperson: Tom Norrgård