Gymnasiesamverkan och IKE

För att underlätta samarbetet mellan Vindeln och kommuner i länet och resten av landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.

  
 
 
  
Länkar
Region Västerbottens hemsida om gymnasiesamverkan
Gymnasieantagningen för Västerbottens län


Rapportering om gymnasiestudier för Vindelns kommuns elever

Vindeln har ingen gymnasieskola så våra elever går gymnasiet på skolor i Västerbottens län eller i övriga landet. För att kunna följa upp hur det går för våra elever behöver vi få rapporter från de gymnasieskolor där eleverna går gällande nedanstående punkter.

  • Elevens studieresultat och totala frånvaro terminsvis
  • Åtgärdsprogram
  • Elevens frånvaro
  • Elevens byte av studieväg och eller skola
  • Studieavbrott eller studieuppehåll
  • Information om elever inför skolstart

 

Vid frågor kontakta Jenny Granholm, studie- och yrkesvägledare

Kontaktperson: Jenny Granholm