Projekt inom strategi kunskap

Nedan redovisas vilka projekt, genomförda och pågående, som beviljats av Fiskeområdesgruppen inom strategidelen Förvaltning.Projekt: Samordning/koordinering Från Kust till Fjäll, fas 1.
Projektägare:
Vindeln Utveckling     Projektperiod: 2009-09-01 - 2011-08-31
Ansökan                        Slutrapport


Projekt: Samordning/koordinering Från Kust till Fjäll, fas 2
Projektägare:
Vindelns Utveckling     Projektperiod: 2011-09-01 - 2013-08-31
Ansökan                        Slutrapport


Projekt: Ammarnäsöring, fas 1
Projektägare:
 Vindelälvens Fiskeråd    Projektperiod: 2009-08-15 - 2010-12-31
Ansökan                       Slutrapport


Projekt: Ammarnäsöring, fas 2
Projektägare:
Vindelälvens Fiskeråd   Projektperiod: 2011-01-01 - 2012-12-31
Ansökan                       Slutrapport


Projekt: Attityder och normer angående Catch och Relese
Projektägare:
 SLU                             Projektperiod: 2010-09-01 - 2011-10-01
Ansökan                       Slutrapport