Skolsköterska

Vad gör skolsköterskan?

  • arbetar i nära samarbete med elever, föräldrar och personal på skolan.
  • ingår i skolans elevhälsoteam
  • har ett brett kontaktnät både inom och utom skolan. Samverkar och samarbetar med skiftande verksamheter inom landstinget samt hänvisar/remitterar för ytterligare bedömning. Har kontakt med olika myndigheter såsom polis, socialtjänst m.m.
  • har öppen mottagning för spontana elevbesök
  • genomför hälsofrämjande samtal, vaccinationer, screening och uppföljning av elevernas utveckling
  • utför enklare sjukvårdsinsatser
  • organiserar och deltar vid skolläkarmottagning


Kontakta oss

Skolsköterska Älvbrinkens skola
Erika Lundstedt     
Tfn: 0933-141 14
070-327 06 09

Skolsköterska Granö småbarnsskola, Åmsele småbarnsskola, Tvärålund, Hällnäs och Renforsskolan
Eva Holmgren
Tfn: 0933-141 27
070-327 02 38

Skolläkare
Bengt Lunnegård                                                                      

För att träffa skolläkaren, ta kontakt med din skolsköterska.

     

Länkar:
1177
Hälsofrågor i skolan, PDF