Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Detta innebär att sträng sekretess råder och att inga personuppgifter lämnas till obehöriga. Socialtjänstens sekretess regleras i 7 kap 4-6 §§. Sekretesslagen (SekrL). Personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).