Vi erbjuder

Nivåtest
Du kan göra nivåtest i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk om du är osäker på vilken nivå dina kunskaper ligger på.

Klassrumsundervisning
Utbildning i Svenska för invandrare, grundläggande vux samt Särskild utbildning för vuxna bedrivs som klassrumsundervisning.

Högskoleservice
På Vindelns Lärcentrum finns möjlighet för dig som studerar vid högskola eller Universitet att sitta och studera både dagtid och kvällstid. Här finns uppkopplade datorer, kamera och headset att låna. Det finns även möjlighet att skriva din tentamen på Vindelns Lärcentrum. Tjänsten är avgiftsbelagd med 500 kronor/tentamen,

Lärcentrum har en service där studenter från universitet/högskolor/YH kan skriva sina tentamina här.

Studenten kontaktar själv respektive institution/kursansvarig, så att tentamen skickas till oss i god tid före skrivdatum. Viktigt är också att kontakta oss i god tid innan, så att lokal och tentamensvakt bokas. Studenten ska även några dagar före tentamen ta kontakt med oss för att kontrollera att tentamen kommit fram.

Om du har bokat tid för tentamen på lärcentrum och uteblir utan att meddela oss debiteras du hela kostnaden för provvakt.

Tänk dock på att det är universitetet/högskolan du läser vid som ska godkänna att du skriver din tentamina på Vindelns lärcentrum.

Distansstudier
Hos oss läser vi gymnasiala kurser på distans. Vi har avtal med flertalet utbildningsanordnare.

Att läsa på distans innebär att du studerar hemifrån. Detta kan vara ett bra alternativ för dig som jobbar eller vill studera mycket självständigt. Du kan också komma hit till oss på Lärcentrum och sitta vid våra datorer.

Utbildningen sker via en utbildningsplattform som finns på webben där även tillgång finns till diskussionsforum. Din distanslärare når du via e-post eller telefon. Slutprov sker via webbkamera.

Vi har två handledare på plats som kan hjälpa dig om du ”fastnar” i Dina studier.

Kontaktperson: Lena Forsell