Vi erbjuder

Distansstudier
Hos oss kan du läsa grundläggande och gymnasiala kurser på distans. Vi har avtal med flertalet utbildningsanordnare.
Att läsa på distans innebär att du studerar hemifrån. Detta kan vara ett bra alternativ för dig som jobbar eller vill studera mycket självständigt. Du kan också komma hit till oss på lärcentrum för självstudier, då finns det även handledare på plats.
Utbildningen sker via en utbildningsplattform som heter Novo. Din distanslärare når du via e-post eller telefon. Slutprov sker via en muntlig examination över länk, denna kan du genomföra på plats på lärcentrum om du behöver låna digital utrustning men du kan även genomföra examinationen hemifrån. Kom ihåg att boka med personal på lärcentrum om du väljer att genomföra din examination där.

Klassrumsundervisning
Grundläggande kurser i svenska och engelska samt undervisning i svenska för invandrare bedrivs som klassrumsundervisning.

Högskoleservice
På Vindelns Lärcentrum finns möjlighet för dig som studerar att låna dator, kamera och headset. Du har även möjlighet att skriva din tentamen på Vindelns Lärcentrum. Tjänsten är avgiftsbelagd med 500 kronor/tentamen.
Studenter från universitet/högskolor/YH kan skriva sina tentamina här.
Studenten kontaktar själv respektive institution/kursansvarig, så att tentamen skickas till oss i god tid före skrivdatum. Kom ihåg att kontakta personal på lärcentrum i god tid innan tentamen ska skrivas, så att lokal och tentamensvakt kan bokas. Ta några dagar innan skrivningen kontakt med personalen för att kontrollera att tentamen kommit fram.
Det är ditt universitetet/högskola som godkänner om du kan skriva din tentamen på Vindelns lärcentrum.
Om du har bokat tid för tentamen på Vindelns lärcentrum och uteblir utan att avboka debiteras du hela kostnaden för tentamensvakt.

Handledning
Om du behöver stöd i dina studier kan du boka tid för handledning. Vi har två handledare på plats som kan hjälpa dig om du fastnar i dina studier. De erbjuder även handledning på distans.
Kontakta en av våra handledare, Evelina Olsson eller Jörgen Granlund för att boka tid. Det är viktigt att du också skickar en kopia på din uppgift till handledaren samt berättar vad det är du tycker är svårt. Detta är för att handledaren ska få de bästa förutsättningarna att hjälpa dig vidare i dina studier.
Du kan boka tid med en handledare via telefon eller e-post och får då mer information om hur handledningen kommer att gå till.
Kontaktuppgifter till våra handledare är:
Evelina.olsson@vindeln.se
Jorgen.granlund@vindeln.se
Telefon: 0933-142 27

Nivåtest
Du kan göra nivåtest i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk om du är osäker på vilken nivå dina kunskaper ligger på.


Kontaktperson: Lena Forsell