Studieavbrott

Om du under pågående termin slutar någon kurs måste du meddela Komvux. Har du någon form av studiestöd från CSN ska du alltid anmäla studieavbrott till CSN.

Det finns flera saker som påverkar studerandens ersättning från CSN och studeranden har anmälningsskyldighet när det gäller t.ex. följande:

Anmäl alltid till CSN och eller Försäkringskassan vid:

  • Sjukdom
  • Studieavbrott, helt eller delvis
  • Uppehåll i studier som är längre tid än sju dagar samt anmäl också när studierna återupptas
  • Frånvaro på grund av vård av barn eller nära anhörig
  • Förändring av studiernas omfattning
  • Byte av skola
  • Byte av utbildning
  • Inkomständring
  • Något annat inträffar som har betydelse för dina studiemedel


Obs!
Ändringar ska anmälas omgående och senast ha kommit till CSN en vecka efter att förändringen inträffat.

Kursavbrott
Meddela alltid din lärare om du tänker sluta en kurs. Tänk på att kursavbrott påverkar omfattningen av ditt studiepaket och kan påverka din studiefinansiering.

Kontaktperson: Lena Forsell