Betyg och kursintyg

Betyg
Du får betyg efter varje avslutad kurs, när det finns betygsunderlag.

Obs! Du måste själv beställa betygutskrift efter terminens slut. Eftersom detta kan ta några dagar bör du säga till i god tid, innan du behöver betyget. Om du ska ha betyg tidigare för eventuell ansökan till högskolan informerar du din lärare om detta.
 
Kursintyg
Kursintyg till CSN, A-kassa och arbetsgivarintyg får du på expeditionen.

Kontaktperson: Lena Forsell