Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande vuxenutbildning ger kunskaper som motsvarar dem som grundskolan ger.

Utbildningen ska ge kunskaper som utgör en grund för samhällslivet, yrkeslivet och fortsatta studier. De förkunskaper som varje elev har bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Studierna avslutas sedan när de individuella utbildningsmålen har uppnåtts.

Slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning kan man få när man har betyget E i fyra kärnämnen: svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Även andra kurser och ämnen kan ingå i ett sådant slutbetyg.

Vuxenutbildningen i Vindeln erbjuder kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap. Det erbjuds även grundläggande vuxenutbildning i ämnena religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi samt hem- och konsumentkunskap.

Kontaktperson: Lena Forsell